Debut album in progress (and more)

Internet is a liar. It is not so silent on Our profile because We are dead - contrary, We are a more living creature than ever before; just with no time to give a sign of life. Here is in short what is to be noticed:

1. By the July last year Przepych has finally recorded their debut album in Wrocław based Tranzystor Studio.

2. Past half an year was spent on enriching the kingdom of samples and overdubs that will give even more excess to their music.

3. Przepych is just in the key moment of the process which is called post-production. This is happening in cooperation with Dalek Studio.

4. Thus Przepych has recorded a videosession for Dalek Sessions and performed live gig in the headquaters of the Dalek assocacion. The event has happened in cooperation with Strefa Kultury Wrocław and AIR Wro.

5. Przepych is planning some common trip with Ukryte Zalety Systemu for September/October this year - stay tuned for details.

6. Przepych shall be pronouced more or less like this: "psheh-pyh"

____
Internet kłamie. Nie jest tak, że nasz profil milczy bo jesteśmy martwi - przeciwnie, żyje nam się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej; tylko czasu brak by to zamanifestować. Oto pokrótce o czym nie jeszcze wspomnieliśmy:

1. W lipcu zeszłego roku Przepych wreszcie zarejestrował materiał na swój debiutancki album. Rzecz miała miejsce Tranzystor Studio we Wroclawiu.

2. Ostatnie pół roku zespół spędził na wzbogacaniu królestwa sampli i dogrywek które nadadzą jeszcze więcej przepychowości ich muzyce.

3. Przepych jest w kluczowym momencie jakim jest post-produkcja albumu. Dzieje się to we współpracy z Dalek Studio.

5. Przy okazji Przepych zarejestrował również wideosesję dla Dalek Sessions oraz zagrał koncert w siedzibie stowarzyszenia Dalek. Wydarzenie zrealizowano we współpracy z  Strefa Kultury Wrocław i AIR Wro..

6. Przepych planuje również kolejny wojaż z przyjaciółmi z Ukryte Zalety Systemu we Wrześniu/Październiku tego roku - więcej informacji wkrótce.

7. Przepych nadal ma tą trudną do wymówienia przez obcokrajowców nazwę.